Tân Đại Tích Lịch

 Nội dung truyện Tân Đại Tích Lịch:

Đây là phần sau của truyện “Đại Tích Lịch” nổi tiếng một thời của Đài
Loan. Hoa Tòa Chiêu Nô là một công tử quyền quí của Đông Doanh, vì ngăn
cản Quỷ Tế tấn công Trung Nguyên đã tấn công Kim Long trộm đi “Khấp Long
Oán”. Khấp Long Oán là bảo đao Đông Doanh của Thiên Chiếu Đại Thần để
lại, ai có đao này sẽ hiệu lệnh thiên hạ. Hoa Tòa Chiêu Nô đến Trung
Nguyên bị cuốn vào cuộc chiến võ lâm chính tà giữa Ma Khôi và quần hào.

Danh sách cá chapter truyện Tân Đại Tích Lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *