Mạt Nhật Chiến Lang

Nội dung truyện Mạt Nhật Chiến Lang:

Đây là tác phẩm nổi bật của “Hải Dương” thuộc Ôn Nhật Lương thời kỳ cực thịnh, có thể xem là tác phẩm điển hình. Truyện gồm 73 chapter. Các bạn yêu thích Hải Hổ, Võ Thần, không nên bỏ qua. Nội dung hoàn toàn là hư cấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *