Đấu phá thương khung Ngoại Truyện – Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Nội dung Đấu phá thương khung Ngoại Truyện – Dược Lão Truyền Kỳ Season 2:

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược – Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế – Tiêu Viêm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *