MỤC LỤC
PHẦN1
KHÁI NIỆM CHUNG
PHẦN 2
ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ
A .Trang bị điện - điện tử máy sợi thô
1. Đặc điểm công nghệ
2. Đặc tính phụ tải và yêu cầu truyền động của máy sợi
2.1. Đặc tính phụ tải của máy kéo sợi thô
2.2 .Yêu cầu truyền động của máy sợi
3. Sơ đồ điều khiển máy sợi thô168 – 3
B .Trang bị điện - điện tử máy sợi dệt
1 . Đặc điểm công nghệ
2 . Tự động hoá máy kéo sợi len
C . Trang bị điện - điện tử máy mắc sợi
1 . Đặc điểm công nghệ
1.1 .Mắc đồng loạt
1.2 .Mắc sợi phân băng
1.3 .Mắc phân đoạn
2. Lực kéo sợi , đặc tính máy mắc và yếu cầu truyền động điện máy mắc
2.1.lực kéo sợi trong khi mắc sợi
2.2. Đặc tính máy mắc và yêu cầu truyền động điện của máy mắc
3. Sơ đồ điều khiển máy mắc sợi 4142
D .Sơ đồ điều khiển máy dệt kim
1. Khái niệm về máy dệt kim
2.Sơ đồ điều khiển máy dệt kim 5621
E .Trang bị điện- điện tử máy in vải
1.Đặc điểm công nghệ máy in vải
2 Xác định phụ tải của động cơ truyền động chính của máy in
2.1.Công suất P1 cần thiết để khắc phục lực ma sát giữa trục in và quả lô in
2.2. Công suất P2 cần thiết để khắc phục lực ma sát giữa ngõng trục in và cổ trục in
2.3 Công suất P3 cần thiết để khắc phục lực ma sát giữa ngõng trục và
trục của quả lô in
3.Yêu cầu đối với hệ thống truyền động
4.Sơ đồ điều khiển hệ thống truyền động chính máy in hoa Elitex
PHẦN 3
TRANG BỊ ĐIỆN MÁY IN KOMOKI L225B
1/Điều khiển chạy dàn vào giấy và điều khiển cho phép in
2/Động cơ bơm dầu, bơm khí, phun bột
3/Điều khiển động cơ KĐB roto lòng sóc hai cáp tốc độ
4/ Điều khiển động cơ xoay chiều có vành góp truyền
động chính máy in KOMORI L225B

Tải về tại đây: http://www.mediafire.com/?l4hf5rfdzw6ueqh

View more latest threads same category: