NHẬP TỪ KHÓA BẠN QUAN TÂM VÀO KHUNG BÊN DƯỚI
LIKE ỦNG HỘ GOCCAY.VN NHA CÁC BẠN ^_^
TRUYỆN XEM NHIỀU NHẤT
Đấu Phá Thương Khung
Đấu La Đại Lục
Cực Phẩm Gia Đinh
Tân Tác Long Hổ Môn
Phong Thần Ký III
Tuyệt Thế Vô Song
Thời Đại X Long
Thiên Địa Long Hồn
Chu Tước Ký
Bàn Long
Thôn Phệ Tinh Không
Chín Chín Tám Mốt
Mãng Hoang Ký
Hắc Khuyển
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Code đổi số thành chữ trong access

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  5
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

 2. Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
 3. #2
  Tham gia ngày
  Dec 2011
  Bài gởi
  291
  Thanks
  16
  Thanked 103 Times in 61 Posts
  Bạn chép cả 3 hàm này vào rồi gọi DocSo(n) là được
  '================================================= =
  Function DocSo(X As String) As String
  Dim DonVi, Am As Boolean
  DonVi = Array("", "ngh×n ", "triÖu ", "tû ")
  Dim So As String, Chuoi As String, Temp As String, X1 As String, c As Byte, l As Byte, k As Byte, ChuoiDem As String
  Dim id As Byte
  X = Format(val(X), "#"): Am = False
  If Len(X) > 18 Then
  DocSo = "Sè qu¸ lín"
  Exit Function
  End If
  If Left(X, 1) = "-" Then
  Am = True
  X = Right(X, Len(X) - 1)
  End If
  If X = 0 Then
  DocSo = "Kh«ng"
  Exit Function
  End If
  'Xu ly doc nhung so >100 ty
  l = Len(X)
  c = Fix(l / 9)
  If l Mod 9 = 0 Then
  k = 9
  Else
  k = l Mod 9
  End If
  X1 = Left(X, k)
  X = Right(X, l - k)
  Do Until X1 = ""
  id = 0
  Do While (X1 <> "")
  If Len(X1) <> 0 Then
  So = Lay3so(X1)
  X1 = Left(X1, Len(X1) - Len(So))
  Temp = Tinh3so(So)
  So = Temp
  If So <> "" Then
  Temp = Temp + DonVi(id)
  Chuoi = Temp + Chuoi
  End If
  id = id + 1
  End If
  Loop
  l = Len(X)
  c = Fix(l)
  If (l <> 0) And (l Mod 9) = 0 Then
  k = 9
  Else
  k = l Mod 9
  End If
  X1 = Left(X, k)
  X = Right(X, l - k)
  ChuoiDem = ChuoiDem & Chuoi
  Chuoi = ""
  If X = "" And X1 <> "" Then ChuoiDem = ChuoiDem & "tû "
  Loop
  ChuoiDem = IIf(Am, "¢m " & Trim$(ChuoiDem), UCase(Left(ChuoiDem, 1)) & Right(ChuoiDem, Len(ChuoiDem) - 1))
  DocSo = ChuoiDem
  End Function
  Function Lay3so(X As String) As String
  Dim So As String
  If Len(X) >= 3 Then
  So = Right(X, 3)
  Else
  So = Right(X, Len(X))
  End If
  Lay3so = So
  End Function
  Function Tinh3so(X As String) As String
  Dim Chuoi As String, Temp As String
  Dim Flag0 As Boolean, Flag1 As Boolean
  Temp = X
  Dim KySo
  KySo = Array("kh«ng", "mét", "hai", "ba", "bèn", "n¨m", "s¸u", "b¶y", "t¸m", "chÝn")
  If Len(X) = 3 Then
  If X <> "000" Then 'If Left(x, 1) <> 0 Then
  Chuoi = KySo(Left(X, 1)) & " tr¨m "
  End If
  X = Right(X, 2)
  End If
  If Len(X) = 2 Then
  If Left(X, 1) = 0 Then
  If Right(X, 1) <> 0 Then
  Chuoi = Chuoi & "linh "
  End If
  Flag0 = True
  Else
  If Left(X, 1) = 1 Then
  Chuoi = Chuoi & "m*êi "
  Else
  Chuoi = Chuoi & KySo(Left(X, 1)) & " m*¬i "
  Flag1 = True
  End If
  End If
  X = Right(X, 1)
  End If
  If Right(X, 1) <> "0" Then
  If Left(X, 1) = "5" And Not Flag0 Then
  If Len(Temp) = 1 Then
  Chuoi = Chuoi & "n¨m "
  Else
  Chuoi = Chuoi & "l¨m "
  End If
  Else
  If Left(X, 1) = "1" And Not (Not Flag1 Or Flag0) And Chuoi <> "" Then
  Chuoi = Chuoi & "mèt "
  Else
  Chuoi = Chuoi & KySo(Left(X, 1)) & " "
  End If
  End If
  End If
  Tinh3so = Chuoi
  End Function

  =================================================
  Chúc bạn thành công

 4. #3
  Tham gia ngày
  Jan 2012
  Bài gởi
  124
  Thanks
  0
  Thanked 17 Times in 14 Posts
  Thử từng Function được không? Tui thử Function 2 trước nha! OK hả, cảm ơn

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết