Bạn nào rành về cách ghi kích thước trong bản vẽ AutoCAD 3D thì hướng dẫn giúp mình với. Thấy lung tung quá. Cám ơn

View more latest threads same category: