NHẬP TỪ KHÓA BẠN QUAN TÂM VÀO KHUNG BÊN DƯỚI
LIKE ỦNG HỘ GOCCAY.VN NHA CÁC BẠN ^_^
TRUYỆN XEM NHIỀU NHẤT
Đấu Phá Thương Khung
Đấu La Đại Lục
Cực Phẩm Gia Đinh
Tân Tác Long Hổ Môn
Phong Thần Ký III
Tuyệt Thế Vô Song
Thời Đại X Long
Thiên Địa Long Hồn
Chu Tước Ký
Bàn Long
Thôn Phệ Tinh Không
Chín Chín Tám Mốt
Mãng Hoang Ký
Hắc Khuyển
+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 1 2 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 20

Ðề tài: Viết chương trình đánh cờ carô với máy tính bằng Java

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  176
  Thanks
  7
  Thanked 80 Times in 40 Posts

  Viết chương trình đánh cờ carô với máy tính bằng Java

  Đầu tiên, mở eclipse và tạo một Java project tên là Gomoku


  Lần lượt tạo các file CComputer.java, CGoban.java, CPiece.java, GPos.java và Gomoku.java với nội dung như sau:

  CComputer.java

  PHP Code:
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class 
  CComputer {

      
  CGoban Goban;

      static final 
  int EMPTY = 0;
      static final 
  int WHITE 1;
      static final 
  int BLACK 2;

      public 
  boolean Space;
      public 
  int Score;

      
  int numRecursion;
      static final 
  int MAXRECURSION 2;

      static final 
  int THINK_OK        0;
      static final 
  int THINK_FILLED    1;
      static final 
  int THINK_WIN        2;

      static final 
  int NOT5        0;
      static final 
  int OK5        1;
      static final 
  int ILL_CHOUREN2;
      static final 
  int ILL_33        3;
      static final 
  int ILL_44        4;
      static final 
  int ILL_NOT    5;


      
  int Dx[];
      
  int Dy[];

      static final 
  int D_UP        0;
      static final 
  int D_UPRIGHT    1;
      static final 
  int D_RIGHT    2;
      static final 
  int D_DOWNRIGHT3;
      static final 
  int D_DOWN        4;
      static final 
  int D_DOWNLEFT    5;
      static final 
  int D_LEFT        6;
      static final 
  int D_UPLEFT    7;      public 
  CComputer(CGoban goban) {

          
  Goban goban;

          
  Dx = new int[8];
          
  Dy = new int[8];

          
  Dx[0] =  0;  Dy[0] = -1;
          
  Dx[1] =  1;  Dy[1] = -1;
          
  Dx[2] =  1;  Dy[2] =  0;
          
  Dx[3] =  1;  Dy[3] =  1;
          
  Dx[4] =  0;  Dy[4] =  1;
          
  Dx[5] = -1;  Dy[5] =  1;
          
  Dx[6] = -1;  Dy[6] =  0;
          
  Dx[7] = -1;  Dy[7] = -1;


      }

      public 
  int Think(int color,GPos Best) {

          
  int x,y;
          
  int BestScore =  0;
          
  int eBestScore 0;
          
  int eBestX 0;
          
  int eBestY 0;
          
  int ecolor = (color==WHITE)? BLACK WHITE;
          
  Best.0;
          
  Best.0;

          for(
  x=0;x<CGoban.BOARDSIZE;x++){
              for(
  y=0;y<CGoban.BOARDSIZE;y++){

                  if( 
  Goban.Pieces[x][y].State == CPiece.EMPTY  && Goban.Area[x][y] > ){

                      
  Goban.Put(color,x,y);
                      if(
  GetScore(color,x,y) == ILL_NOT){
                          if(
  Score BestScore) {
                              
  BestScore Score;
                              
  Best.x;
                              
  Best.y;
                          }
                      }
                      
  Goban.Remove(x,y);

                      
  Goban.Put(ecolor,x,y);
                      if(
  GetScore(ecolor,x,y) == ILL_NOT){
                          if(
  Score eBestScore) {
                              
  eBestScore Score;
                              
  eBestX x;
                              
  eBestY y;
                          }
                      }
                      
  Goban.Remove(x,y);
                  }
              }
          }

          if(
  BestScore >= SC_WIN){
              
  Goban.Put(color,Best.x,Best.y);
              
  Goban.Draw();
              return 
  THINK_WIN;
          }

          if(
  eBestScore >= SC_WIN){
              
  Best.eBestX;
              
  Best.eBestY;
          } else if(
  eBestScore >= SC_WIN2) {
              if(
  BestScore SC_WIN2) {
                  
  Best.eBestX;
                  
  Best.eBestY;
              }
          } else if(
  BestScore SC_WIN2 && Goban.numPiece && Goban.Sakiyomi) {
              
  Best.x=-2Best.y=-2;

              
  Perspective(color,ecolor,Best);
          } else {
              if(
  eBestScore BestScore){
                  
  Best.x=eBestX;
                  
  Best.y=eBestY;
              }
          }

          
  Goban.Put(color,Best.x,Best.y);
          
  Goban.Draw();

          if(
  Goban.numPiece == Goban.MAXPIECENUM)
              return 
  THINK_FILLED;

          return 
  THINK_OK;
      }

      
  void Perspective(int color,int ecolor,GPos Best) {

          
  int x,y;
          
  int score=0;
          
  int BestScore 0;

          
  numRecursion 0;

          
  Best.0;
          
  Best.0;

          for(
  x=0;x<CGoban.BOARDSIZE;x++){
              for(
  y=0;y<CGoban.BOARDSIZE;y++){

                  if( 
  Goban.Pieces[x][y].State == CPiece.EMPTY  && Goban.Area[x][y] > ){
                      
  Goban.Put(color,x,y);

                      ;
  score GetGlobalScore(color);

                      
  score += PerspectiveItercolor,ecolor);

                      if(
  score BestScore) {
                          
  BestScore score;
                          
  Best.xBest.y;
                      }

                      
  Goban.Remove(x,y);
                  }
              }
          }

      }


      
  int PerspectiveIter(int color,int ecolor) {

          
  int score 0;
          
  int num 0;
          
  int x,y,x2,y2;

          for(
  x=0;x<CGoban.BOARDSIZE;x++){
              for(
  y=0;y<CGoban.BOARDSIZE;y++){
                  if(
  Goban.Pieces[x][y].State == CPiece.EMPTY && Goban.Area[x][y] > ){
                      
  Goban.Put(ecolor,x,y);

                      for(
  x2=0;x2<CGoban.BOARDSIZE;x2++){
                          for(
  y2=0;y2<CGoban.BOARDSIZE;y2++){
                              if(
  Goban.Pieces[x2][y2].State == CPiece.EMPTY && Goban.Area[x2][y2] > ){
                                  
  Goban.Put(color,x2,y2);
                                  
  GetScore(color,x2,y2);
                                  if(
  Score 20){
                                       
  score += GetGlobalScore(color) - GetGlobalScore(ecolor);
                                      
  num++;
                                  }
                                   
  Goban.Remove(x2,y2);
                               }
                           }
                       }
                      
  Goban.Remove(x,y);
                  }
              }
          }
          if(
  num == 0)
              return 
  0;

          return 
  score num;
      }      final 
  int SC_WIN 10000000;
      final 
  int SC_WIN2 1000000;

      
  int GetScore(int color,int x,int y) {

          
  int d1,d2;
          
  int check2open=0;
          
  int check3open=0;
          
  int check3close=0;
          
  int check4open=0;
          
  int check4close=0;
          
  int check5 0;
          
  int checklong=0;
          
  int num;
          
  boolean space1;

          
  Score 0;

          for(
  d1=D_UP,d2=D_DOWNd1 <= D_DOWNRIGHTd1++,d2++) {

              
  num GetSequence(color,x,y,d1);
              
  space1 Space;
              
  num += GetSequence(color,x,y,d2) - ;

              switch (
  num) {

                  case 
  2:
                      if( 
  space1 && Space )
                          
  check2open++;
                      break;

                  case 
  3:
                      if( 
  space1 && Space )
                          
  check3open++;
                      else if( 
  space1 || Space )
                          
  check3close++;
                      break;

                  case 
  4:
                      if( 
  space1 && Space )
                          
  check4open++;
                      else if (
  space1 || Space )
                          
  check4close++;
                      break;

                  case 
  5:
                      
  check5++;
                      break;

                  default:
                      if( 
  num )
                          
  checklong++;
                      break;
              }
          }

          if(    
  color == CPiece.BLACK && Goban.Kinjite){

              if(
  check3open >= 2)
                  return 
  ILL_33;

              if(
  check4open check4close >= 2)
                  return 
  ILL_44;

              if(
  checklong 0)
                  return 
  ILL_CHOUREN;
          }

          if(
  check5 checklong 0) {
              
  Score SC_WIN;
          } else if(
  check4open 0) {
              
  Score SC_WIN2;
          } else if(
  check4close >= 2) {
              
  Score SC_WIN2;
          } else if( (
  check4open check4close) > && check3open 0) {
              
  Score SC_WIN2;
          } else if( 
  check3open >= 2) {
              
  Score 30000;
          } else if( 
  check4close ) {
              
  Score 100;
          } else if( 
  check3open check3close >= ){
              
  Score 1200;
          } else if( 
  check3open ){
              
  Score 1000*check3open;
          } else if( 
  check3close >= ){
              
  Score 120;
          } else if( 
  check2open ) {
              
  Score 100*check2open;
          } else if( 
  x==&& y==7){
              
  Score 10;
          } else {
              
  Score 1;
          }
          return 
  ILL_NOT;
      }


      public 
  int CheckIllegal(int color,int x,int y) {

          if(
  color != CPiece.BLACK || Goban.Kinjite)
              return 
  ILL_NOT;

          
  int d1,d2;
          
  int check33=0;
          
  int check44=0;
          
  int checklong=0;
          
  int num;
          
  boolean space1;

          for(
  d1=D_UP,d2=D_DOWNd1 <= D_DOWNRIGHTd1++,d2++) {

              
  num GetSequence(CPiece.BLACK,x,y,d1);
              
  space1 Space;
              
  num += GetSequence(CPiece.BLACK,x,y,d2) - ;

              if( 
  num == && space1 && Space)
                  
  check33++;
              if( 
  num == && ( space1 || Space ) )
                  
  check44++;
              if( 
  num )
                  
  checklong++;
          }

          if(
  check33 >= 2)
              return 
  ILL_33;

          if(
  check44 >= 2)
              return 
  ILL_44;

          if(
  checklong 0)
              return 
  ILL_CHOUREN;

          return 
  ILL_NOT;
      }      public 
  int Find5Block(int color,int x,int y) {

          
  int max,a;

          
  max GetSequence(color,x,y,D_UP) + GetSequence(color,x,y,D_DOWN) - ;
          
  =GetSequence(color,x,y,D_LEFT) + GetSequence(color,x,y,D_RIGHT) - ;
          
  max Math.max(max,a);
          
  GetSequence(color,x,y,D_UPLEFT) + GetSequence(color,x,y,D_DOWNRIGHT) -;
          
  max Math.max(max,a);
          
  GetSequence(color,x,y,D_UPRIGHT) + GetSequence(color,x,y,D_DOWNLEFT) - ;
          
  max Math.max(max,a);

          if( 
  max >= 5)
              return 
  OK5;

          return 
  NOT5;
      }


      public 
  int GetSequence(int color,int x,int y,int direction) {

          
  int num 0;
          
  int dx Dx[direction];
          
  int dy Dy[direction];

          
  Space false;

          while( 
  Goban.Pieces[x][y].State == color) {
              
  num++;
              
  += dx+= dy;
              if( 
  || >= Goban.BOARDSIZE || || >= Goban.BOARDSIZE ) break;
              if(
  Goban.Pieces[x][y].State == CPiece.EMPTY) {
                  
  Space true;
                  break;
              }
          }
          return 
  num;
      }


      
  int num2open,num3open,num3close,num4open,num4close,num5;

      public 
  int GetGlobalScore(int color) {

          
  int x,y;
          
  boolean spacecheck;

          
  num2open=0;
          
  num3open=0;
          
  num3close=0;
          
  num4open=0;
          
  num4close=0;
          
  num5=0;

          for(
  x=0CGoban.BOARDSIZEx++){
              
  y=0spacecheck=false;
              do {
                  if(
  Goban.Pieces[x][y].State == EMPTY) {
                      
  spacecheck=true;
                      
  y++;
                  } else {
                      
  += GetGlobalSequence(color,x,y,D_DOWN,spacecheck);
                      
  spacecheck=false;
                  }
              } while(
  CGoban.BOARDSIZE);
          }

          for(
  y=0CGoban.BOARDSIZEy++){
              
  x=0spacecheck=false;
              do {
                  if(
  Goban.Pieces[x][y].State == EMPTY) {
                      
  spacecheck=true;
                      
  x++;
                  } else {
                      
  += GetGlobalSequence(color,x,y,D_RIGHT,spacecheck);
                      
  spacecheck=false;
                  }
              } while(
  CGoban.BOARDSIZE);
          }

          for(
  int i=0CGoban.BOARDSIZE*2-1i++){
              
  int ret;
              if(
  CGoban.BOARDSIZE){
                  
  0i;
              } else {
                  
  i-CGoban.BOARDSIZE+1y=0;
              }
              
  spacecheck false;
              do {
                  if(
  Goban.Pieces[x][y].State == EMPTY) {
                      
  spacecheck=true;
                      
  x++; y++;
                  } else {
                      
  ret GetGlobalSequence(color,x,y,D_DOWNRIGHT,spacecheck);
                      
  x+=rety+=ret;
                      
  spacecheck=false;
                  }

              } while(
  CGoban.BOARDSIZE && CGoban.BOARDSIZE );
          }

          for(
  int i=0CGoban.BOARDSIZE*2-1i++){
              
  int ret;
              if(
  CGoban.BOARDSIZE){
                  
  0i;
              } else {
                  
  i-CGoban.BOARDSIZE+1CGoban.BOARDSIZE-1;
              }
              
  spacecheck false;
              do {
                  if(
  Goban.Pieces[x][y].State == EMPTY) {
                      
  spacecheck=true;
                      
  x++; y--;
                  } else {
                      
  ret GetGlobalSequence(color,x,y,D_UPRIGHT,spacecheck);
                      
  x+=rety-=ret;
                      
  spacecheck=false;
                  }
              } while(
  CGoban.BOARDSIZE && >= );
          }


          
  int score num5 10000 num4open 5000 num3open 500
                          
  num3close 10 num2open 20 1;
          if(
  num4close >= 2)
              
  score += 4000;
          else
              
  score += num4close 400;

          return 
  score;

      }

      
  int GetGlobalSequence(int color,int x,int y,int direction,boolean spacecheck) {

          
  int num GetSequence(color,x,y,direction);

          if(
  num==0)
              return 
  1;

          if(
  num==2){
              if(
  Space && spacecheck)
                  
  num2open++;
          } else if(
  num==3) {
              if(
  Space && spacecheck)
                  
  num3open++;
              else if(
  Space || spacecheck)
                  
  num3close++;
          } else if(
  num==4){
              if(
  Space && spacecheck)
                  
  num4open++;
              else if(
  Space || spacecheck)
                  
  num4close++;
          } else if(
  num >= 5) {
              
  num5++;
          }

          return 
  num;
      }


  (còn tiếp)

  View more latest threads same category:


 2. Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
 3. #2
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  176
  Thanks
  7
  Thanked 80 Times in 40 Posts
  CGoban.java

  PHP Code:
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class 
  CGoban extends Canvas {

      static final 
  int TOP        10;
      static final 
  int LEFT        10;
      static final 
  int BOARDSIZE    15;
      static final 
  int PIECESIZE    20;

      static final 
  int MAXPIECENUM BOARDSIZE BOARDSIZE;

      static final 
  int GC_OK         0;
      static final 
  int GC_ILLEGAL 1;
      static final 
  int GC_CANNOT    2;
      static final 
  int GC_FILLED    3;
      static final 
  int GC_WIN        4;

      public 
  boolean Sakiyomi;
      public 
  boolean Kinjite;


      
  CPiece Pieces[][];

      public 
  int Area[][];
      static final 
  int AREASIZE 2;

      public 
  int numPiece;

      
  CComputer Computer;


      public 
  CGoban() {

          
  resize(310,310);

          
  Pieces = new CPiece[BOARDSIZE][BOARDSIZE];

          for(
  int i=0BOARDSIZEi++){
              for(
  int j=0BOARDSIZEj++){
                  
  Pieces[i][j] = new CPiece();
              }
          }
          
  Area = new int[BOARDSIZE][BOARDSIZE];
      }


      public 
  void Initialize(CComputer com) {

          
  Computer com;

          for(
  int x=0BOARDSIZEx++){
              for(
  int y=0BOARDSIZEy++){
                  
  Pieces[x][y].State CPiece.EMPTY;
                  
  Area[x][y] = 0;
              }
          }
          
  numPiece 0;
      }


      public 
  void Put(int color,int x,int y) {

          if(
  Pieces[x][y].State == CPiece.EMPTY) {
              
  Pieces[x][y].State color;
              
  numPiece++;

              
  int x1,x2,y1,y2;
              
  x1 = (x-AREASIZE 0) ? x-AREASIZE ;
              
  x2 = (x+AREASIZE >= BOARDSIZE) ? BOARDSIZE-x+AREASIZE;
              
  y1 = (y-AREASIZE 0) ? y-AREASIZE ;
              
  y2 = (y+AREASIZE >= BOARDSIZE) ? BOARDSIZE-y+AREASIZE;
              for( ; 
  x1 <= x2x1++){
                  for(
  y1 <= y2y++) {
                      
  Area[x1][y]++;
                  }
              }

          }

      }


      public 
  void Remove(int x,int y) {

          if(
  Pieces[x][y].State != CPiece.EMPTY) {

              
  Pieces[x][y].State CPiece.EMPTY;
              
  numPiece--;

              
  int x1,x2,y1,y2;
              
  x1 = (x-AREASIZE 0) ? x-AREASIZE ;
              
  x2 = (x+AREASIZE >= BOARDSIZE) ? BOARDSIZE-x+AREASIZE;
              
  y1 = (y-AREASIZE 0) ? y-AREASIZE ;
              
  y2 = (y+AREASIZE >= BOARDSIZE) ? BOARDSIZE-y+AREASIZE;
              for( ; 
  x1 <= x2x1++){
                  for( 
  y1<= y2y++) {
                      
  Area[x1][y]--;
                  }
              }

          }

      }


      public 
  int Check(int color,int x,int y) {

          
  int ret;

          if(
  Pieces[x][y].State != CPiece.EMPTY)
              return 
  GC_CANNOT;

          
  Put(color,x,y);

          
  ret Computer.CheckIllegal(color,x,y);
          if(
  ret != Computer.ILL_NOT){
              
  Remove(x,y);
              return 
  GC_ILLEGAL;
          }

          
  ret Computer.Find5Block(color,x,y);

          
  Draw();

          if(
  ret == Computer.OK5)
              return 
  GC_WIN;

          if(
  numPiece == MAXPIECENUM)
              return 
  GC_FILLED;

          return 
  GC_OK;
      }


      public 
  boolean GetPos(int x,int y,GPos pos) {

          if(
  LEFT-(PIECESIZE/2) || LEFT+(PIECESIZE*(BOARDSIZE-1))+(PIECESIZE/2) )
              return 
  false;
          if(
  TOP-(PIECESIZE/2) || TOP+(PIECESIZE*(BOARDSIZE-1))+(PIECESIZE/2) )
              return 
  false;

          
  pos.= ( x-(LEFT-(PIECESIZE/2)) ) / PIECESIZE;
          
  pos.= ( y-(TOP -(PIECESIZE/2)) ) / PIECESIZE;
          return 
  true;
      }


      public 
  void Draw() {

          
  repaint();

      }

      public 
  void paint(Graphics g) {

          
  int x,y;

          
  g.setColor(Color.black);
          for(
  0BOARDSIZEx++) {
              
  g.drawLine(x*PIECESIZE+LEFT,TOP,x*PIECESIZE+LEFT,TOP+(BOARDSIZE-1)*PIECESIZE);
          }
          for(
  0BOARDSIZEy++) {
              
  g.drawLine(LEFT,y*PIECESIZE+TOP,LEFT+(BOARDSIZE-1)*PIECESIZE,y*PIECESIZE+TOP);
          }

          for(
  0BOARDSIZEx++) {
              for(
  0BOARDSIZEy++) {
                  switch(
  Pieces[x][y].State) {
                      case 
  CPiece.WHITE:
                          
  g.setColor(Color.white);
                          
  g.fillOval(x*PIECESIZE,y*PIECESIZE,PIECESIZE-2,PIECESIZE-2);
                          
  g.setColor(Color.black);
                          
  g.drawOval(x*PIECESIZE,y*PIECESIZE,PIECESIZE-2,PIECESIZE-2);
                          break;
                      case 
  CPiece.BLACK:
                          
  g.setColor(Color.black);
                          
  g.fillOval(x*PIECESIZE,y*PIECESIZE,PIECESIZE-2,PIECESIZE-2);
                          break;
                  }
              }
          }
      }


  CPiece.java

  PHP Code:
  public class CPiece {

      public 
  int State;
      static final 
  int EMPTY = 0;
      static final 
  int WHITE 1;
      static final 
  int BLACK 2;  GPos.java

  PHP Code:
  public class GPos {
      
  int x;
      
  int y;

  File giao diện chính của chương trình: Gomoku.java

  PHP Code:
  import java.applet.*;
  import java.awt.*;

  public class 
  Gomoku extends Applet {

      
  Panel ButtonArea;
      
  Button Buttons[];
      
  Label MessageLabel;
      
  Checkbox Check1,Check2;

      
  CGoban Goban;
      
  CComputer Computer;

      
  int Player[];
      final 
  int HUMAN 1;
      final 
  int COMPUTER 2;

      
  int CurrentPlayer;
      final 
  int WHITE 1;
      final 
  int BLACK 2;

      
  int GameState;
      final 
  int GS_END 0;
      final 
  int GS_PLAYUSER 1;
      final 
  int GS_PLAYCOM 2;
      final 
  int GS_READY 3;


      public 
  void init() {

          
  ButtonArea = new Panel();
          
  setLayout(new BorderLayout());
          
  add("South",ButtonArea);

          
  MessageLabel = new Label("Welcome to Gomoku-Narabe Game !");
          
  add("Center",MessageLabel);

          
  Goban = new CGoban();
          
  add("North",Goban);

          
  Buttons  = new Button[4];
          
  Buttons[0] = new Button("First");
          
  Buttons[1] = new Button("Second");
          
  Buttons[2] = new Button("Clear");

          ;
  Buttons[3] = new Button("Check");

          
  ButtonArea.setLayout(new FlowLayout());
          for(
  int i=0;i<3;i++)
              
  ButtonArea.add(Buttons[i]);

          
  Check1 = new Checkbox("Sakiyomi");
          
  Check2 = new Checkbox("Kinjite");

          
  ButtonArea.add(Check1);
          
  ButtonArea.add(Check2);

          
  Check1.setState(true);
          
  Check2.setState(true);
          
  Goban.Sakiyomi true;
          
  Goban.Kinjite=true;

          
  Computer = new CComputer(Goban);

          
  Player = new int[3];
      }

      public 
  void start() {

          
  InitGame();

      }


      public 
  boolean action(Event e,Object o) {

          
  String label o.toString();

          if(
  e.target instanceof Button){

              if(
  label.equals("First")){

                  
  StartGame(HUMAN);

              } else if (
  label.equals("Second")) {

                  
  StartGame(COMPUTER);

              } else if (
  label.equals("Clear")) {

                  
  InitGame();

              }

          } else if(
  e.target instanceof Checkbox) {

              
  Goban.Sakiyomi Check1.getState();
              
  Goban.Kinjite Check2.getState();
          }

          return 
  true;
      }


      
  void InitGame() {

          
  Goban.Initialize(Computer);
          
  Goban.Draw();
          
  repaint();
          
  GameState GS_READY;

          for(
  int i=0;i<2;i++)
              
  Buttons[i].enable();

          
  PutMessage("Click 'First' or 'Second' to start game.");
      }


      
  void StartGame(int FirstPlayer) {

          if(
  GameState!=GS_READY)
              return;

          
  Player[BLACK] = FirstPlayer;
          
  Player[WHITE] = (FirstPlayer==COMPUTER) ? HUMAN COMPUTER;
          
  CurrentPlayer BLACK;

          for(
  int i=0;i<2;i++)
              
  Buttons[i].disable();

          if(
  FirstPlayer==COMPUTER){
              
  Goban.Area[7][7] = 1;
              
  PlayComputer();
          } else {
              
  GameState GS_PLAYUSER;
          }
      }


      public 
  boolean mouseDown(Event evt,int x,int y) {

          if(
  GameState==GS_PLAYUSER && Player[CurrentPlayer]==HUMAN) {

              
  GPos pos = new GPos();
              if( !
  Goban.GetPos(x,y,pos) )
                  return 
  true;
              
              switch(
  Goban.Check(CurrentPlayerpos.xpos.y)) {

                  case 
  CGoban.GC_OK:

                      
  CurrentPlayer = (CurrentPlayer == WHITE) ? BLACK WHITE;
                      if(
  Player[CurrentPlayer] == COMPUTER){
                          
  GameState GS_PLAYCOM;
                      }
                      break;

                  case 
  CGoban.GC_ILLEGAL:

                      
  PutMessage("Illegal postion ! Can't put");
                      break;

                  case 
  CGoban.GC_CANNOT:

                      
  PutMessage("Aleady exist! Can't put");
                      break;

                  case 
  CGoban.GC_FILLED:

                      
  PutMessage("Board is filled ! Draw game.");
                      
  GameState GS_END;
                      break;

                  case 
  CGoban.GC_WIN:

                      
  PutMessage("You Win !!!");
                      
  GameState GS_END;
                      break;
              }
          }
          return 
  true;
      }

      public 
  boolean mouseUp(Event evt,int x,int y) {

          if(
  GameState == GS_PLAYCOM){
              
  PlayComputer();
          }
          return 
  true;
      }


      
  void PlayComputer() {

          
  GPos pos = new GPos();

          
  PutMessage("Computer now thinking...");

          switch(
  Computer.Think(CurrentPlayer,pos)) {

              case 
  CComputer.THINK_OK:

                  
  PutMessage("It's now your turn.");
                  
  CurrentPlayer = (CurrentPlayer == WHITE) ? BLACK WHITE;
                  if(
  Player[CurrentPlayer] == COMPUTER){
                      
  PlayComputer();
                  } else {
                      
  GameState GS_PLAYUSER;
                  }
                  break;

              case 
  CComputer.THINK_FILLED:

                  
  PutMessage("Board is filled ! Draw game.");
                  
  GameState GS_END;
                  break;

              case 
  CComputer.THINK_WIN:

                  
  PutMessage("Computer Win !!!");
                  
  GameState GS_END;
                  break;
          }

      }


      public 
  void PutMessage(String s) {

          
  MessageLabel.setText(s);
      }


      public 
  void paint(Graphics g) {

          
  Goban.Draw();


      }

  Bây giờ, Build và chạy chương trình các bạn sẽ thấy giao diện như sau


  Chúng ta có thể bắt đầu chơi, nếu muốn chơi lượt đầu thì bấm nút First, nếu muốn chơi sau thì nhấn Second

  Bắt đầu chơi nhé


  Chúc các bạn thành công

 4. The Following 6 Users Say Thank You to java For This Useful Post:

  baongoc (05-28-2012), catnos (06-21-2012), garfield (05-25-2012), meoluvmin (05-29-2012), nobita (05-25-2012), taothao (05-25-2012)

 5. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  55
  Thanks
  9
  Thanked 22 Times in 14 Posts
  Hay quá, mình đã làm thử và thành công rồi nè, mới chơi thử và... thua máy lun,hix

  Thanks bác nhiều, có chương trình nào hay bác hướng dẫn mọi người với nhé

 6. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  46
  Thanks
  5
  Thanked 8 Times in 7 Posts
  Mình cũng làm được rồi nè, anh em nào cần mình share bài lun nè

 7. #5
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  32
  Thanks
  1
  Thanked 2 Times in 2 Posts
  oh yeah, game này được đó, bác Java bữa nào rãnh hướng dẫn viết game Tetris hay một số game mini chơi cho vui nhé

 8. #6
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Trích Nguyên văn bởi taothao View Post
  Mình cũng làm được rồi nè, anh em nào cần mình share bài lun nè
  bạn ơi share giúp mình vào meoluvmin@yahoo.com với. Tks bạn trc !!!

 9. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  176
  Thanks
  7
  Thanked 80 Times in 40 Posts
  Bạn meoluvmin down về ở đây nhé http://www.mediafire.com/download.php?8hvtiy69n1befz7

 10. The Following User Says Thank You to java For This Useful Post:

  meoluvmin (05-29-2012)

 11. #8
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Trích Nguyên văn bởi java View Post
  Bạn meoluvmin down về ở đây nhé http://www.mediafire.com/download.php?8hvtiy69n1befz7
  bạn ơi có pass

 12. #9
  Tham gia ngày
  May 2012
  Bài gởi
  3
  Thanks
  2
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  à mà mình làm trên Netbean IDe 7.1.2 k chạy đc. Bạn nào hướng dẫn giúp mình với

 13. #10
  Tham gia ngày
  Mar 2012
  Bài gởi
  176
  Thanks
  7
  Thanked 80 Times in 40 Posts
  Trích Nguyên văn bởi meoluvmin View Post
  à mà mình làm trên Netbean IDe 7.1.2 k chạy đc. Bạn nào hướng dẫn giúp mình với
  Pass là goccay.vn

  Netbeans thì bạn tạo project và các class lại thì ok, add cái project của eclipse thì ko đc đâu bạn

+ Trả Lời Ðề Tài
Trang 1/2 1 2 cuốicuối

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết