NHẬP TỪ KHÓA BẠN QUAN TÂM VÀO KHUNG BÊN DƯỚI
LIKE ỦNG HỘ GOCCAY.VN NHA CÁC BẠN ^_^
TRUYỆN XEM NHIỀU NHẤT
Đấu Phá Thương Khung
Đấu La Đại Lục
Cực Phẩm Gia Đinh
Tân Tác Long Hổ Môn
Phong Thần Ký III
Tuyệt Thế Vô Song
Thời Đại X Long
Thiên Địa Long Hồn
Chu Tước Ký
Bàn Long
Thôn Phệ Tinh Không
Chín Chín Tám Mốt
Mãng Hoang Ký
Hắc Khuyển
+ Trả Lời Ðề Tài
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Viết chương trình máy tính bỏ túi bằng Java

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2011
  Bài gởi
  128
  Thanks
  19
  Thanked 73 Times in 43 Posts

  Viết chương trình máy tính bỏ túi bằng Java

  Hôm nay tình cờ lên thấy ứng dụng calculator khá hay, post lên cho các bạn tham khảo luôn, trước đây đi học mình cũng viết 1 ứng dụng tương tự nhưng nhiều chỗ chưa hoàn hảo. Nay xin lấy ứng dụng này để chia sẻ cho các bạn

  Viết chương trình máy tính bỏ túi bằng Java

  File chương trình chính (Calc.java)

  PHP Code:
  import java.awt.*;
  import java.awt.event.*;
  import javax.swing.*;
  import javax.swing.event.*;

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////// class Calc
  class Calc extends JFrame {
      
  //================================================================ constants
      
  private static final Font BIGGER_FONT = new Font("monspaced"Font.PLAIN20);
      
      
  //=================================================================== fields
      //... Component referenced during execution
      
  private JTextField _displayField;       // display result / input.
      
      //... Variables representing state of the calculator
      
  private boolean   _startNumber true;      // true: num key next
      
  private String    _previousOp  "=";       // previous operation
      
  private CalcLogic _logic = new CalcLogic(); // The internal calculator.
      
      //============================================================== method main
      
  public static void main(String[] args) {
          
  //... Set the Look and Feel to that of system we're running on.
          
  try {
              
  UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
          } catch (
  Exception unused) {
              ; 
  // Ignore exception because we can't do anything.  Will use default.
          
  }
          
          
  //... Create the window.
          
  Calc window = new Calc();
          
  window.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
          
  window.setVisible(true);
      }
      
      
  //============================================================== constructor
      
  public Calc() {
          
  //... Set attributes of the display field
          
  _displayField = new JTextField("0"12);
          
  _displayField.setHorizontalAlignment(JTextField.RIGHT);
          
  _displayField.setFont(BIGGER_FONT);
          
          
  //... Create and set attributes of clear button
          
  JButton clearButton = new JButton("Clear");
          
  clearButton.setFont(BIGGER_FONT);
          
  clearButton.addActionListener(new ClearListener());
          
          
  //... Use one listener for all numeric keys.
          
  ActionListener numListener = new NumListener();
          
          
  //... Layout numeric keys in a grid.  Generate the buttons
          //    in a loop from the chars in a string.
          
  String buttonOrder "789456123 0 ";
          
  JPanel buttonPanel = new JPanel();
          
  buttonPanel.setLayout(new GridLayout(5322));
          for (
  int i 0buttonOrder.length(); i++) {
              
  String keyTop buttonOrder.substring(ii+1);
              
  JButton b = new JButton(keyTop);
              if (
  keyTop.equals(" ")) {
                  
  //... Put a dummy button in this position.
                  
  b.setEnabled(false);
              } else {
                  
  //... Put a digit button in the interface.
                  
  b.addActionListener(numListener);
                  
  b.setFont(BIGGER_FONT);
              }
              
  buttonPanel.add(b);
          }
          
          
  //... One ActionListener to use for all operator buttons.
          
  ActionListener opListener = new OpListener();
          
          
  //... Create panel with gridlayout to hold operator buttons.
          //    Use array of button names to create buttons in a loop.
          
  JPanel opPanel = new JPanel();
          
  opPanel.setLayout(new GridLayout(5122));
          
  String[] opOrder = {"+""-""*""/""="};
          for (
  int i 0opOrder.lengthi++) {
              
  JButton b = new JButton(opOrder[i]);
              
  b.addActionListener(opListener);
              
  b.setFont(BIGGER_FONT);
              
  opPanel.add(b);
          }
          
          
  //... Put Clear button in flow layout to keep from expanding.
          
  JPanel clearPanel = new JPanel();
          
  clearPanel.setLayout(new FlowLayout());
          
  clearPanel.add(clearButton);
          
          
  //... Layout the top-level content panel.
          
  JPanel content = new JPanel();
          
  content.setLayout(new BorderLayout(55));
          
  content.add(_displayFieldBorderLayout.NORTH );
          
  content.add(buttonPanel   BorderLayout.CENTER);
          
  content.add(opPanel       BorderLayout.EAST  );
          
  content.add(clearPanel    BorderLayout.SOUTH );
          
          
  content.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10,10,10,10));
          
          
  //... Finish building the window (JFrame)
          
  this.setContentPane(content);
          
  this.pack();
          
  this.setTitle("Simple Calc");
          
  this.setResizable(false);
          
  this.setLocationRelativeTo(null);
      }
  //end constructor
      
      
      //============================================================== actionClear
      /** Called by Clear btn action listener and elsewhere.*/
      
  private void actionClear() {
          
  _startNumber true;         // Expecting number, not op.
          
  _displayField.setText("0");
          
  _previousOp  "=";
          
  _logic.setTotal("0");
      }
      
      
  //////////////////////////////////////////// inner listener class OpListener
      /** Listener for all op buttons. */
      
  class OpListener implements ActionListener {
          public 
  void actionPerformed(ActionEvent e) {
              
  // The calculator is always in one of two states.
              // 1. A number must be entered -- an operator is wrong.
              // 2. An operator must be entered.
              
  if (_startNumber) { // Error: needed number, not operator
                  //... In this state we're expecting a number, but got an operator.
                  
  actionClear();
                  
  _displayField.setText("ERROR - No operator");
              } else {
                  
  //... We're expecting an operator.
                  
  _startNumber true;  // Next thing must be a number
                  
  try {
                      
  // Get value from display field, convert, do prev op
                      // If this is the first op, _previousOp will be =.
                      
  String displayText _displayField.getText();
                      
                      if (
  _previousOp.equals("=")) {
                          
  _logic.setTotal(displayText);
                      } else if (
  _previousOp.equals("+")) {
                          
  _logic.add(displayText);
                      } else if (
  _previousOp.equals("-")) {
                          
  _logic.subtract(displayText);
                      } else if (
  _previousOp.equals("*")) {
                          
  _logic.multiply(displayText);
                      } else if (
  _previousOp.equals("/")) {
                          
  _logic.divide(displayText);
                      }
                      
                      
  _displayField.setText("" _logic.getTotalString());
                      
                  } catch (
  NumberFormatException ex) {
                      
  actionClear();
                      
  _displayField.setText("Error");
                  }
                  
                  
  //... set _previousOp for the next operator.
                  
  _previousOp e.getActionCommand();
              }
  //endif _startNumber
          
  }//endmethod
      
  }//end class
      
      
      //////////////////////////////////// inner listener class ClearListener
      /** Action listener for numeric keys */
      
  class NumListener implements ActionListener {
          public 
  void actionPerformed(ActionEvent e) {
              
  String digit e.getActionCommand(); // Get text from button
              
  if (_startNumber) {
                  
  //... This is the first digit, clear field and set
                  
  _displayField.setText(digit);
                  
  _startNumber false;
              } else {
                  
  //... Add this digit to the end of the display field
                  
  _displayField.setText(_displayField.getText() + digit);
              }
          }
      }
      
      
      
  //////////////////////////////////// inner listener class ClearListener
      
  class ClearListener implements ActionListener {
          public 
  void actionPerformed(ActionEvent e) {
              
  actionClear();
          }
      }

  File CalcLogic.java

  PHP Code:
  public class CalcLogic {
      
      
  //-- Instance variables.
      
  private int _currentTotal;   // The current total is all we need to remember.
      
      /** Constructor */
      
  public CalcLogic() {
          
  _currentTotal 0;
      }
      
      public 
  String getTotalString() {
          return 
  "" _currentTotal;
      }
      
      public 
  void setTotal(String n) {
          
  _currentTotal convertToNumber(n);
      }
      
      public 
  void add(String n) {
          
  _currentTotal += convertToNumber(n);
      }
      
      public 
  void subtract(String n) {
          
  _currentTotal -= convertToNumber(n);
      }
      
      public 
  void multiply(String n) {
          
  _currentTotal *= convertToNumber(n);
      }
      
      public 
  void divide(String n) {
          
  _currentTotal /= convertToNumber(n);
      }
      
      private 
  int convertToNumber(String n) {
          return 
  Integer.parseInt(n);
      }

  View more latest threads same category:


 2. The Following User Says Thank You to magician For This Useful Post:

  cachua (06-29-2012)

 3. Circuit advertisement
  Tham gia ngày
  Always
  Bài gởi
  Many
 4. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Bài gởi
  363
  Thanks
  265
  Thanked 114 Times in 60 Posts
  Bác có thể hướng dẫn giúp mình phát triển từ cái Simple Calc thành Advance Calc không? Mình đang định làm mà thấy khó quá.
  Cảm ơn bạn nhiều

+ Trả Lời Ðề Tài

Quuyền Hạn Của Bạn

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể trả lời bài viết
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết