Mục tiêu của bài thực hành:
+ Hiểu được sơ đồ nguyên lý mạch điện tủ lạnh.
+ Lắp ráp, sửa chửa được các mạch điện tủ lạnh trong thực tế

Thực hành mạch điện tủ lạnh

Download: MediaFire

View more latest threads same category: