Hiện máy mình vừa gặp tình trạng khi Click vào Newtab thì hiện ra trang http://www.v9.com/vn/newtab -> Rất bực mình.

Áp dụng cho cả Chrome và Firefox:


Vào cài đặt --> Tiện ích mở rộng --> Xóa bỏ Proxy tool

Khởi động lại trình duyệt là xong.

View more latest threads same category: