Bộ gõ tiếng việt ngôn ngữ C sharp . Chạy trên nền 32 bit và 64 bit.

DotNetKey 3.25.4 - Bộ gõ tiếng việt

DotNetKey 3.25.4 - Bộ gõ tiếng việt

Yêu cầu: chạy trên win 2000 trở lên và phải cài Framework 2.0 hoặc cao hơn ( từ vista trở lên thì không cần )

Dưới đây là link download : Link mediafire

View more latest threads same category: