Bài này sẽ giới thiệu sơ lược tính năng itool quản lý i devices pro nhất hiện nay 1 quản lý kho apps trên i devices ngay cả acc trên appstore

http://itools.hk/cms/english/index.html


MF Passwork: heaveniphone.com
http://www.mediafire.com/?un4zulckzgsmulp


Sao gọi là pro?
.trả lời có các chức năng cần thiết nhất khi sử dụng i devices:
-cài đặt apps, games..
-chép video, nhạc, nhạc chuông, hình ảnh, book... có plu-in hỗ trợ coverter video(phần này ăn đứt ifunbox và tool khác
-quản lý file hệ thống
-xem thông tin của i devices (hiện các tool khác ngay cả itune cũng chưa bằng)
-tự update apps, games... từ sever itune
-đồng bộ backup apps, games... video, nhạc, nhạc chuông, hình ảnh, book... từ PC sang i devices và ngược lại
......còn rất nhiều tính năng anh chị em khám phá


What's New:

1. Supports devices: iPhone 2G,3G,3GS,4,4S iPad 1,2 iPod touch 1,2,3,4
2. Supports iOS versions: iOS 1, 2, 3, 4, 5
3. Works with both Jailbreaked & unJailbreaked devices.
4. Applications management.Supports install, uninstall, backup, update.
5. Media Files management.
a. Supports Music, Video, Ringtone, Podcast, iTunes U, TV Shows Audio books, Music Video & Voice memos
b. Imports & exports media files from computer to devices
c. Transforms mp3 into m4r when drop mp3 files into Ringtone.
d. Transfroms video files into mp4 when drop into Video
e. Searchs lyrics & covers from internet.(iOS 5 not support yet)
f. Plays mp3 files on the device
6. iBooks Supports: Imports and exports PDFs/Epubs.
7. Photos and Ablums management : Imports and exports.
8. Manages docking & desktop by mouse.
a. Smart classify supports automatic classify icons into folders named by system category.
b. Docking & desktop Folders and positions backup and restore.
9. Filesystem managmenets
a. plist file editor
b. Favorite
c. Cydia & installous
d. Storage
10. Personal Information Managments(Contacts, Message, Notes, Safari bookmarks, Callhistory)
a. Imports & exports into csv/outlook
b. Personal inforbackup & restore.
11. System Tools:
a. SSH Tunnel
b. Clean up
c. System logs


Tính năng cleanup độc lắm các bạn, nó xoá hết những file tạm mà quá trình install hoặc backup ứng dụng không thành công. Giải quyết triệt để tình trạng chiếm bộ nhớ other quá lớn. Nó ở trong mục advanced.

Một số hình ảnh minh họa:

Giao diện itool khi chưa kết nối i devices
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


Quản lý apps khi chưa kết nối i devices tự động update
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


Giao diện khi kết nối i devices
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


add apps game video, nhạc ,nhạc chuông, hình...vào i devices
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


quản lý file hệ thống
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


và một số tính năng khác
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone---Hướng dẫn sơ lược sử dụng itool(theo kinh nghiệm sử dụng )---

-Giao diện cho người mới bắt đầu
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


-sync apss, games định dạng .ipa , .pxl
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


sync video ảnh nhạc ringtone
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


sync ảnh
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhoneUPDATE THÊM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ- SYNC- SAO LƯU -BACKUP DANH BẠ TIN NHẮN, LỊCH SỬ CUỘC GỌI, LỊCH GHI CHÚ, BOOKMARKsHướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhonethao tác dịch chuyển sắp xếp iconHướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone


Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhonequay và chụp ảnh màn hình cho iDeviesHướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone
Hướng dẫn sử dụng iTools phần mềm pro cho iPhone

View more latest threads same category: