SPSS (Statistical Package for Social Sciences) là một phần mềm dùng để phân tích các kết quả điều tra trong mọi lĩnh vực, từ xã hội, giáo dục, y khoa, kinh tế, marketing, sản xuất kinh doanh...


Tải phần mềm SPSS 16.0 đơn giản miễn phí SPSS có một giao diện giữa người và máy rất đơn giản để tạo ra các đồ thị và khi đã tạo được một đồ thị, nhờ giao diện này mà người sử dụng có thể tuỳ ý hiệu chỉnh đồ thị cũng như hoàn thiện chúng. Các đồ thị có chất lượng rất cao và có thể dán vào các tài liệu khác, thí dụ như Word hoặc Powerpoint. SPSS có ngôn ngữ cú pháp để tạo ra các đồ thị, nhưng nhiều điểm trong giao diện tạo đồ thị lại không sẵn sàng trong ngôn ngữ cú pháp. SPSS nhắm vào mục tiêu dễ sử dụng, khẩu hiệu là thực sự làm, thực sự dễ, và mục tiêu này đã thành công. Nhưng nếu ta dự định sử dụng SPSS như một người sử dụng mạnh, thì nó có thể không đáp ứng được yêu cầu. SPSS mạnh về lĩnh vực đồ thị và lập biểu bảng, báo cáo tổng hợp số liệu, nhưng lại yếu hơn về một số thủ tục thống kê như phương pháp ước lượng mạnh và thiếu vắng phương pháp phân tích dữ liệu theo lược đồ mẫu.

Download: TẠI ĐÂY

SPSS is an essential feature of statistical analysis for many social science researchers. It is also widely used in business. SPSS is also a company with many products other than the statistical package for which it is best known.
SPSS stands for Statistical Package for the Social Sciences. When SPSS was first established in 1968, SPSS as a company and SPSS as a software package were one and the same.
SPSS software was designed to perform statistical analysis on quantitative data. It is used for complex calculations to analyze numerical data. SPSS software is used in nonprofit agencies, educational institutions aneven in business to analyza numerical data. it performs functions such as regression, which is a form of predictive calculation used to determine the relative effect of a single factor on a situation.

View more latest threads same category: