Đây là mạch đèn Led Flasher đơn gian. Chỉ với một Trasistor có sẵn trên thị trường, các bạn dễ dàng lắp ráp mạch này

Mạch Đèn chớp (Flash) đơn giản

Đây là sơ đồ nguyên lý của mạch:

Mạch Đèn chớp (Flash) đơn giản

View more latest threads same category: