PDA

View Full Version : Video HD chi tiết chương trình mô hình 3 lớp cơ bảnchaubathong
08-17-2012, 07:31 PM
Video HD chi tiết chương trình mô hình 3 lớp cơ bản (thêm, xóa, sửa, login, report, binding,...)Hôm nay cũng rãnh, tranh thủ vài bữa đi thực tập làm cái video cho AE nào chưa viết được form Thêm, Xóa, Sửa theo mô hình 3-tier thì xem tham khảo nhé! Mình cố gắng viết 1 cách dễ hiểu nhất, video đầu tiên nên còn run các bạn xem cho ý kiến nhé!

Part 1: Video demo 3-tier: thêm, xóa, sửa
Size: 47MB - Thời lượng 2h16'
http://www.mediafire.com/?2pg67y6y67ui47b

Part 2: Video demo login và phân quyền
Size: 30MB - Thời lượng 1h1'
http://www.mediafire.com/?72yuqn8ohtrcagf

Part 3: Video demo using and set parameter RDLC report
Size: 29.5MB - Thời lượng 52'
http://www.mediafire.com/?9n1gs7l0hnb02he

Part 4: Video demo using DataBinding to controls (DataGridView, BindingNavigator, Combobox, Textbox)
Size: 59MB - Thời lượng 54'
http://www.mediafire.com/?e19cx904ou27b33

Source code sử dụng Databinding: http://congthuong.googlecode.com/fil...atabinding.rar (http://congthuong.googlecode.com/files/DemoDatabinding.rar)

Project sử dụng trong video:
http://congthuong.googlecode.com/fil...lication_d.rar (http://congthuong.googlecode.com/files/DemoWindowApplication_d.rar)

Hàm MD5 sử dụng trong video:public static string MaHoaMD5(string text)
{
MD5CryptoServiceProvider _md5Hasher = new MD5CryptoServiceProvider();
byte[] bs = Encoding.UTF8.GetBytes(text);
bs = _md5Hasher.ComputeHash(bs);
StringBuilder s = new StringBuilder();
foreach (byte b in bs)
{
s.Append(b.ToString("x2"));
}
return s.ToString();
}
Hàm lấy mã kế tiếp:public string NextID(string lastID, string prefixID)
{
if(lastID = "")
{
return prefixID+"0001"; // Fixwidth với độ dài mặc định
}
int nextID = int.Parse(lastID.Remove(0, prefixID.Length)) + 1;
int lengthNumerID = lastID.Length - prefixID.Length;
string zeroNumber = "";
for (int i = 1; i <= lengthNumerID; i++)
{
if (nextID < Math.Pow(10, i))
{
for (int j = 1; j <= lengthNumerID - i; i++)
{
zeroNumber += "0";
}
return prefixID + zeroNumber + nextID.ToString();
}
}
return prefixID + nextID;

}

vtd93
08-28-2012, 02:39 PM
Cám ơn anh nhé :). Hy vọng nhiều bài viết nữa ;)